Utolsó frissítés: 2010. május. 6.

Önéletrajz


I. Személyi adatok:

Név: Fodorpataki László
Születés dátum, hely:
1969, Kolozsvár, Románia
Lakcím: RO-400383, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Nyárfasor (Plopilor) u. 36.
Munkahely: docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Kísérleti Biológiai Tanszék, Növényélettan Csoport (Kolozsvár)
Munkahelyi cím: RO-400084 Kolozsvár (Cluj-Napoca), M. Kogălniceanu u. 1., Románia
E-mail: lfodorp@bioge.ubbcluj.ro
Kutatási terület: mikroszkopikus zöldalgák táplálkozásélettana, a fotoszintézis fényszakaszának stresszélettana, a vízszennyezés növényi ökofiziológiai hatásai, a levéllemez összehasonlító anatómiája
Nyelvismeret: magyar – anyanyelv, román – felsőfok, angol – felsőfok, francia – felsőfok

 

 

 

II. Tanulmányok:

 • 1982–1986: középiskola, kolozsvári Természettudományi Líceum, érettségi 10-es átlaggal;
 • 1986–1991: egyetemi tanulmányok, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia, Földrajz és Geológia Kar, biológia szak, államvizsga 10-es átlaggal, öt évi átlag 9,97;
 • 1992–1993: posztgraduális szakosodás, „International training course in topics of modern biology”, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, szakosodás a fotoszintézis fényszakaszának tanulmányozásában;
 • 1993: posztgraduális szakosodás, École Normale Supérieure, Laboratoire de Physiologie Végétale, szakosodás az indukált klorofill-fluoreszcencia módszerében, Párizs, Franciaország;
 • 1998: a doktori dolgozat megvédése növényélettan tárgykörben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológai és Geológia Kar Növénybiológiai Tanszékén. A dolgozat címe: Studies concerning the influence of abiotic environmental factors on the photosynthetic function of photoassimilatory plant structures. A doktori dolgozat vezetője prof. dr. Mihai Trifu, BBTE Növénybiológiai Tanszék, külső vezető dr. Horváth Gábor, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növényélettani Intézete.

 

III. Szakmai előrehaladás:

 • 1991–1994: gyakornok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia, Földrajz és Geológia Kar, Növénybiológiai Tanszék, Kolozsvár
 • 1994–1997: tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Növénybiológiai Tanszék, Kolozsvár
 • 1998–2004: adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Növénybiológiai majd Kísérleti Biológiai Tanszék, Kolozsvár
 • 2000–2002, 2004– ...: dékánhelyettes, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár
 • 2000–2004: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar magyar tanulmányi vonalának felelőse és szenátusi képviselője
 • 2004–...: docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Kísérleti Biológiai Tanszék, Kolozsvár

 

Tanulmányutak:

 • 2001 július: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Növényélettani Tanszék, Eger;
 • 2001 december: Queensland University, Dept. Plant Physiology, Brisbane, Australia;
 • 2002 január: Kenyatta University, Dept. Botany, Nairobi, Kenya;
 • 2003 augusztus: Aristotle University, Dept. Plant Physiology, Thessaloniki, Görögország.

 

 

 

IV. Kutatási tevékenység (részvétel projektekben):

 • 1999–2000: a Investigation of the natural resources of the Mures river for sustainable development kutatási program résztvevője, Group Research Support Scheme Grant 1978/768/1999, Open Society Fund (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár).
 • 2001: a Vegyi vízszennyezés élettani és bioproduktivitási hatásainak vizsgálata zöldalgák in vitro sejttenyészeteiben kutatási program vezetője, Sapientia Kutatási Programok Intézete (Kolozsvár).
 • 2001–2002: a A cianidszennyezésnek és nehézfémterhelésnek kitett folyóvízi életközösségek állapotának és fenntarthatóságának komplex vizsgálata a Lápos, Szamos és Tisza völgyeiben kutatási program résztvevője, Arany János Közalapítvány (Magyarország).
 • 2001–2002: a Studies concerning the influence of environmental stresses on the biomass production and on ontogenetic processes in in vitro cultures of algal cells and of tissues of some rare plants kutatási program vezetője, Grant T 138, Világbank (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár)
 • 2001–2003: a Investigation of the risk of cyanide in gold leaching on health and environment in Central Asia and Central Europe kutatási program résztvevője (IRCYL), INCO Copernicus Project ICA 2-1999-10065 (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár).
 • 2001–2003: a Studiul hiperacumularii metalelor grele in vederea fitoremedierii terenurilor poluate kutatási program résztvevője, Grant AT, CNCSIS (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár).
 • 2002: a Erdélyi folyószakaszok szennyezettségi foka és a vízi szervezetek ökológiai tűrőképessége közti összefüggések tanulmányozása a rehabilitációs lehetőségek szempontjából kutatási program résztvevője, Sapientia Kutatási Programok Intézete (Kolozsvár)
 • 2003–2004: a A halotolerancia és a fényviszonyokhoz való alkalmazkodás ökofiziológiai alapjainak és a terméshozam javításában való felhasználhatóságának összehasonlító vizsgálata különböző növényeken kutatási program vezetője, Sapientia Kutatási Programok Intézete (Kolozsvár).
 • 2003–2005: a Studiul mecanismelor de fotoinhibiţie şi de fotoprotecţie a aparatului fotosintetic la nivel molecular şi de organism vegetal kutatási program résztvevője, Proiect Naţional de Cercetare, Program CERES 3-46, társintézményi témavezető a BBTE részéről (együttműködés A Kolozsvári Biológiai Kutatóintézettel) (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár).
 • 2004–2005: a Szerkezeti analógiák és homológiák összehasonlító anatómiai vizsgálata különböző vízviszonyokhoz alkalmazkodott növények hajtásszerveinek szintjén kutatási program vezetője, Sapientia Kutatási Programok Intézete (Kolozsvár)
 • 2005–2006: a Implementarea unor tehnici de investigare a calităţii apelor prin teste de inhibiţie a creşterii algelor Scendesmus subspicatus şi Selenastrum capricornutum kutatási program résztvevője, ISO 8692:1989 (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár)
 • 2005–2008: a Metodă ecologică complexă de evaluare şi biomonitorizare a calităţii bazinului hidrografic Someş kutatási program vezetője, MENER tip P-CD, PC-D06-PT25-293, „Apáthy István” Egyesület (Kolozsvár)
 • 2006–2007: a Evaluarea efectelor ecofiziologice şi cito-genotoxice ale unor xenobiotice din ecosisteme acvatice poluate kutatási program résztvevője, CEEX tip P-CD (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár).V. Oktatási tevékenység:

A BBTE (Kolozsvár) Biológia és Geológia Kar Kísérleti Biológiai Tanszéke keretében jelenleg oktatott tantárgyak:

 • Növényszervezettan előadás és gyakorlat (alapképzés, kötelező tantárgy, 1. félév)
 • Fejlődésbiológia előadás (alapképzés, kötelező tantárgy, 3. félév)
 • Növényélettan előadás és gyakorlat (alapképzés, kötelező tantárgy, 5-6. félév)
 • Növények ökofiziológiája előadás és gyakorlat (alapképzés, kötelező tantárgy, 5. félév)
 • Environmental stress physiology előadás és szeminárium (magiszteri képzés, kötelező tantárgy, 2. félév)

 

 

VI. Szakmai elismerések (kitüntetések):

 • 2001: „A konferencia legjobb posztere” kitüntetés, Second International Meeting of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 2001. szeptember 27-29, (Fodorpataki, L., Butiuc-Keul, A., Márton, A.: Effects of photoinhibition on photochemical reactions in the thylakoids).
 • 2001: a Természet Világa folyóirat elismerő oklevele “Az U-vitamin és az algák” című cikkpályázati munkára (2001).
 • 2002: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem érdemoklevele az egyetem fejlesztéséhez való hozzájárulásért.
 • 2004: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem érdemoklevele az egyetem fejlesztéséhez való hozzájárulásért.VII. Jelentős tudományos eredmények (felfedezések, szabadalmak):

 • Egy új típusú protonofor (akridon) felfedezése a biomembránok szintjén történő elektrontranszport és protontranszlokáció kölcsönhatásainak vizsgálatához
 • A metil-metionin (U-vitamin) antistressz hatásának kimutatása algasejtekben

 

VIII. Tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében:

 

Egyesületek:

 • International Society of Applied Phycology
 • International Society for Photosynthesis Research
 • Magyar Algológiai Társaság (Budapest)
 • Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară (Bukarest)
 • a Apáthy István Egyesület alelnöke (Kolozsvár)
 • Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Tudományos Tanácsának tagja, (Kolozsvár)
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (Budapest)

 

Folyóiratok:

 • 2006– ...: az Acta Scientiarium Transylvanica – Múzeumi Füzetek folyóirat főszerkesztője, kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár).