Utolsó frissítés: 2010. május. 6.

Tudományos tanulmányok

 • > Fodorpataki, L., Dobrota, C. (2006): Bioindication of water pollution using physiological parameters of green microalgae. — R. Biol. Sci. 3(3—4): 10 pp. (elfogadva)
 • > Fodorpataki, L., Vass, I. Z. (2005): Changes in chlorophyll fluorescence during the greening of etiolated leaves. — Studia Univ. Babeş—Bolyai, Biologia 50(1): 17—24.
 • > Butiuc—Keul, A., Fodorpataki, L., Deliu, C. (2004): Organizarea membranelor tilacoidale şi funcţionarea lor sub influenţa stresului fotic. — Studia Univ. Babeş—Bolyai, Biologia 49(2): 73—84.
 • > Butiuc—Keul, A., Ionescu, P., Fodorpataki, L. (2004): Evidenţierea mecanismelor fotoinhibiţiei în suspensii de cloroplaste. — Analele SNBC 9(1): 295—303.
 • > Fodorpataki, L., Bartha, Cs., Demeter, Sz. J., Turoczy, Z. (2003): Interactive effects of hypoxia, low light stress and different carbon sources on photosynthetic parameters of the green alga Scenedesmus intermedius Chod. — Contrib. Bot. 38(1): 105—111.
 • > Csorba, T. L., Fodorpataki, L., Márton, A. L. (2002): Környezetszennyező anyagok által kiváltott válaszreakciók zöldalga sejttenyészetekben. — Múzeumi Füzetek 11: 55—60.
 • > Fodorpataki, L., Papp, J. (2002): Investigarea capacităţii adaptative a unor microalge planctonice din râul Mureş în condiţii de poluare chimică a apei. — In: Sárkány—Kiss, A., Sîrbu, I. (szerk.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa Kiadó, Marosvásárhely, pp. 23—32.
 • > Fodorpataki, L., Papp, J. (2002): Usefulness of eukaryotic and prokaryotic microorganisms in the investigation of water quality in the Mureş River. — Tiscia 6: 29—38.
 • > Deliu, C., Munteanu—Deliu, C., Fodorpataki, L., Tămaş, M. (2001): Excretion of protoberberine alkaloids by immobilized cells of Berberis parvifolia in alginate beds. — Contrib. Bot. 36: 109—120.
 • > Halmágyi, A., Deliu, C., Fodorpataki, L., Munteanu—Deliu, C. (2001): Preservation of entraped somatic embryos of carrot (Daucus carota) in culture media with growth inhibitors. — Contrib. Bot. 36: 121—130.
 • > Fodorpataki, L., Papp, J. (2000): Studies concerning the physiology of microalgal communities isolated from natural habitats. — Contrib. Bot. 35: 121—130
 • > Fodorpataki, L., Trifu, M. (1999): The C3—C4 intermediate plants and their place in the evolution of the photosynthetic carbon assimilation pathways. — Evol. Adapt. 6: 261—268.
 • > Puskás, Á., Mészáros, I., Fodorpataki, L. (1997): Nehézfémek hatása a Scenedesmus intermedius Chod. zöldalga életfolyamataira. — Múzeumi Füzetek 6: 141—149.
 • > Fodorpataki, L., Droppa, M., Horváth, G., Tuba, Z. (1995): Recovery of photosynthetic activity of the desiccation tolerant plant Xerophyta scabrida. — Acta Phytopath. Entom. Hung. 30 (1—2): 131—132. IF: 0.33.
 • > Fodorpataki, L., Trifu, M. (1995): Acomodarea fotosintetică a unei alge roşii la diferite condiţii de iluminare. — Stud. Cercet. Biol. , Seria Biol. Veget. 47(2): 147—154.
 • > Fodorpataki, L., Trifu, M. (1995): Evolutionary aspects of photosynthetic structures. — Evol. Adapt. 5: 67—79.
 • > Fodorpataki, L. (1994): Recovery of photosynthetic activity in rehydrated leaves of a resurrection plant. — Revue Roum. Biol. , Biol. végét. 39(2): 119—128.
 • > Fodorpataki, L., Trifu, M. (1993): Inhibition of light reactions of photosynthesis by some chemical agents in isolated chloroplasts. — Studia Univ. Babeş—Bolyai, Biologia 38 (1—2): 93—10.
 • > Nagy—Tóth, F., Péterfi, L. I., Fodorpataki, L. (1992): Effects of carbon sources on the morphology and structure of Scenedesmus acutus Meyen. — Acta Bot. Hung. 37 (1—4): 295—316.

Könyvfejezetek

 • > Fodorpataki, L. (2003): A fitoplankton ökofiziológiai állapotának vizsgálata erdélyi folyószakaszokon. — In: Ujvárosi, L. (szerk.): Erdély folyóinak természeti állapota, Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 43—64.
 • > Fodorpataki, L., Márton, A. L., Csorba, T. (2002): Vegyi vízszennyezés élettani és bioproduktivitási hatásainak vizsgálata zöldalgál in vitro sejttenyészeteiben. — In: Nagy, L. (szerk.): Tanulmányok a természettudományok tárgyköréből Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 151—198.
 • > Nagy—Tóth, F., Fodorpataki, L. (1999): A növénytan és a növénybiológia oktatása. — In: Faragó, J. (szerk.): A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, Possum Kiadó, Budapest, pp. 219—227.
 • > Fodorpataki, L., Trifu, M. (1995): Influence of heavy metals on photosynthetic parameters under different light conditions in cultures of Scenedesmus acutus M. — In: Mathis, P. (szerk.): Photosynthesis: from Light to Biosphere, Kluwer Acad. Publ., Amsterdam, pp. 529—538.

Ismeretterjesztő írások

 • > Fodorpataki, L., Bartha, Cs. (2003): Káros oxigénformák által előidézett stresszhatások és ezek leküzdése élő rendszerekben. — Firka 12(5): 187—191.
 • > Fodorpataki, L. (1995): A fotoszintézis — a földi életet fenntartó folyamat. — Gyopár 6: 24—26.
 • > Fodorpataki, L. (1994): Savas esők hatása a növényzetre. — Gyopár 2: 9—10.

Könyvek

 • > Fodorpataki, L., Szigyártó, L., Bartha, Cs. (2009): Növénytani ismeretek (második, bővített kiadás). Scientia Kiadó, Kolozsvár, 256 pp.
 • > Fodorpataki, L. (2004): Növényanatómia gyakorlatok. I-II kötet. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 420 pp.
 • > Fodorpataki, L., Szigyártó, L., Bartha, Cs. (2004): Növénytani ismeretek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 248 pp.
 • > Fodorpataki, L., Kis, E., Fehér, J., Kiss, T. (2002): Biológia. Tankönyv a X. osztály számára. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 260 pp.
 • > Fodorpataki, L. (2001): Mikroszkópos növényszervezettan. Erdélyi Múzeum—Egyesület Kiadó, Kolozsvár, 404 pp.